Digitala tjänster

Vi installerar marknadens mest kvalitativa röntgensystem.

Installation, service och support av de flesta på marknaden förekommande digitala röntgensystem så som Dentaleye, Cliniview och CDR Dicom/ OnePix för privata tandkliniker.

  • Försäljning av utvalda produkter från några av marknadens ledande tillverkare
  • Driftsättning och utbildning i digital röntgenhantering