Datatjänster

Installation av företagets nätverk och server för säker och hållbar IT-infrastruktur.

Vi står för helhetslösningen! För att kliniken ska fungera optimalt krävs ett säkert nätverk som du kan lita på. I kombination med detta ser vi till att samtliga datorer är skyddade i ert egna intranät på er server.  Självklart ser vi till att kontinuerligt göra backup på viktig data som e-post, journaler och dokument. På så sätt eliminerar vi risken för avbrott.

  • Serviceavtal som löper kvartalsvis med på platsen service ca 1 ggr/ kvartal
  • Installation och konfigurering av Microsft Windows server och klienter för standardnätverk
  • Installation och konfigurering av de ledande journalprogrammen på marknaden så som Opus Dental och Alma med deras databaser och interna backuper
  • Backuptjänser både lokalt och via bredband DDM OnlineBackup
  • Återläsning och räddning av data samt lånesystem för minimala driftavbrott
  • Rensning av virus och icke önsvärda program
  • Fjärrsupport direkt på din dators skrivbord med support, utbildning eller service
  • Övervakning av servrar och klienter via fjärr